جوینده یابنده است...

علوم پزشکی در آندلس ریشه در تحقیقات و کشفیات علمای فارس و مشرق زمین دارد،و اغلب فلاسفه و دانشمندان این منطقه علم طب را برای سرگرمی و مشغولیات دنبال می کردند.

ابو القاسم خلف بن عباس زهراوی مشهور به  Abulcosisازاطبای به نام آندلس در روزگار عبدالرحمن ناصر و جانشین او حکم دوم بود.وی در الزهرا نزدیک قرطبه به دنیا آمد.کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف (مددی برای ناتوان در ترکیب ادویه) از تألیفات مهم اوست. او در تحقیق خود در زمینه های کالبد شکافی ،ضرورت جراحی ،خرد کردن سنگ مثانه ،داغ کردن زخم در زمان خود آرای تازه ای ارائه داده است.

از تألیفات دیگر وی:

-         تفسیر الاکیال و الاوزان الموجودۃ فی کتب الطب ( تبیین کیل ها و زنها ی موجود در کتابهای پزشکی)

-         المقاله فی عمل الید (مقاله ای در جراحی دست)

-         اعمار العقاقیر المفردۃ والمرکبۃ (عمر داروهای غیر ترکیبی و ترکیبی)

-         امراض النسا (بیماریهای زنان)

-         کتاب عن التغذیه (کتابی درباره تغذیه)

هریک از این آثار در سالهای متفاوت به لاتین ترجمه شده اند.

زهراوی ،ابزار آلات جراحی را در کتاب خود به دقت رسم کرده است.در واقع او با کار خود،جراحی را در اروپا پایه گذاری کرد.

در قرن پانزدهم میلادی نام زهراوی در اروپا انتشار یافت و از همان وقت هم مقام شهرت را به  دست آورد.

گوستاولوبون در کتاب تمدن  اسلام و عرب خود با تصریح مطالب ذکر شده، درباره این طبیب اضافه می کند که:وی بسیاری از وسایل جراحی را خودش اختراع نموده و از میان جراحیها،در خرد کردن سنگ مثانه و کلیه بحث کامل کرده است که ما اشتباهاً آن را امروز یک عمل خیلی جدید می پنداریم. 

/ 0 نظر / 14 بازدید