حوزه علمیه قم

 

یکی از اقدامهای هوشمندانه مرجعیت شیعه در ایران تأسیس حوزه علمیه قم در سال 1301(ه.ش)بود.

 

پس از شکست عثمانی در جنگ اول واشغال عراق توسط انگلیس بود که این اقدام

 

توسط آیت الله «حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی» انجام گرفت.

 

تا قبل ازتأسیس این حوزه،پایگاههای علمی مرجعیت شیعه عمدتاً در نجف اشرف

 

ودیگر شهرهای مذهبی عراق متمرکز بود.

 

این عمل ارزشمند و خردمندانه،درعصری که استعمار در صدد اجرای نقشه های

 

ضد دینی خود در منطقه بود،مانند( کشف حجاب) پس از عصر صفویان،موجب

 

موجب تقویت ایران به عنوان پایگاه فقه ومعارف شیعه شد.

 

ضاشاه ،پیش از رسیدن به قدرت با عوام فریبی خود را مدافع روحانیت ومعتقد

 

به احکام دین وپایبند به حفظ شعایر اسلامی معرفی می کرد.اما پس ازبدست آوردن

 

قدرت طی برنامه ای زمان بندی شده،اقدام به تضعیف ارکان دین مبین اسلام کرد.

 

رفتار خشونت آمیز رضا شاه باطلبه های علوم دینی ویورش به حوزه های علمیه

 

وبه شهادت رساندن علمای آگاه ومبارز چون آیت الله مدرس و دستگیری و تبعید

 

عالمان بزرگ پرده از سیاست ضد دینی خود برداشت.

 

از جمله ثمرات تأسیس حوزه علمیه قم،تربیت عالمانی آگاه ومبارزبود.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
اشکواری

سلام متاسفانه بخش ادامه مطلب این پست باز نمی شود. بررسی بفرمائید. پیروز باشید