دنیای امروز و...

امروزه بیشتر خرج می کنیم،اما کمتر به دست می آوریم. بیشتر می خریم،اما کمتر لذت می بریم.خانه ها بزرگتر شده اند و خانواده ها کوچک تر.اسباب آسایش و راحتی فراهم اما کو وقت؟

رتبه های علمی زیاد و احساسات کم.دانش بیشتر در ازای عدالت کمتر.متخصص زیاد و مشکلات بیشتر.دارو فراوان وسلامت کیمیا!

بی پروا خرج می کنیم،کم می خندیم،سریع رانندگی می کنیم ،به سرعت عصبانی می شویم،دیر از خواب بیدار می شویم ،خستگی به سرعت بر ما مستولی میشود،کم میخوانیم و بیشتر تلویزیون تماشا می کنیم و به ندرت به یاد خدا هستیم .

زیاد حرف می زنیم،عشق از یادمان رفته و جای خود را به تنفر داده است.

آموخته ایم که چطور زنده بمانیم،اما زندگی را بلد نیستیم. سعی می کنیم به سال های زنده ماندنمان بیافزاییم،اما هیچگاه زندگی را به سال های زنده بودنمان اضافه نمی کنیم.

تا کره ماه میرویم و باز می گردیم اما از سر زدن به همسایه خانه همجوار عاجز شده ایم . فضای فضای خارج از جو را کشف کرده ایم،اما از پی بردن به درون خود باز مانده ایم.

برای پاکیزه شدن هوا تلاش و برنامه ریزی می کنیم ،اما آلودگی روح و روانمان!

اتم را شکافتیم اما تعصب در ما همچنان باقی است.بیشتر می نویسیم و کمتر یاد می گیریم. برنامه ریزی ها بیشتر و به سر انجام رسیدن ها کمتر.

حمله و هیجان را به خوبی آموخته ایم اما بردباری و صلح از یاد ها رخت بر بسته بسته است. کمیت زیاد و کیفیت ها کم.

در این روزگار زن و مرد خرج خانه را در می آورند،اما طلاق بیشتر شده است. خانه ها رویایی تر اما عمر زندگی کوتاه تر.

کار تا کجا؟اگر فردا بمیریم بلافاصله شخص دیگری کار ما را بر عهده می گیرد.

 

 

                            عجب دنیایی وعجب پارادوکسی!!

 

 

مترجم:آرش میر خانی

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید