حضرت مهدی(عج)

شاید این جمعه بیاید،شاید

                               پرده از چهره گشاید،شاید…

 

خبر آمد خبری در راه است

سر خوش آن دل که از آن آگاه است

دست افشان پای کوبان می روم

بر در سلطان خوبان می روم

می روم بار دگر مستم کند

بی سر و بی پا و بی دستم کند

 

هر که نشناسد امام خویش را

بر که بسپارد زمان خویش را؟

باهمه لحظه خوش آواییم

در به در کوچه تنهایی ام

ای دو سه تا کوچه زما دورتر

نغمه تو از همه پرشورتر

کاش که این فاصله را کم کنی

محنت این قافله را کم کنی

کاش که همسایه ما می شدی

مایه آسایه ما می شدی

 

هر که به دیدار تو نایل شود

یک شبه حلال مسائل شود

دوش مرا حال خوشی دست داد

سینه ما را عطشی دست داد

نام تو بردم لبم آتش گرفت

شعله به دامان سیاوش گرفت

نام تو آرامه جان من است

نامه تو خط امان من است

 

ای نگهت خاستگه آفتاب

بر من ظلمت زده یکشب بتاب

پرده برانداز ز چشم ترم

تا بتوانم به رخت بنگرم

ای نفست یارو مدد کار ما

کی و کجا وعده دیدار ما؟

 

دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد

به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد

به مکه آمدم ای عشق تا تو را بینم

تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم

کدام گوشه مشعر؟کدام کنج منا

به شوق وصل تو درانتظار بنشینم

 

ای زلیخا دست از دامان یوسف بازکش

تا صبا پیراهنش را سوی کنعان آورد

ببوسم خاک پاک جمکرانرا

تجلی خانه پیغمبران را؟

خبر آمد خبری در راه است

سر خوش آن دل که از آن آگاه است

 

شاید این جمعه بیاید ...شاید

 

نیمه شعبان زادروز مهدی صاحب زمان،

یوسف زهرا(عج) برعاشقان اهل بیت (ع) مبارک.

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید