زنجان

زنجان شهری است مشهور از ولایت جبال؛ میانه ابهر و خلخال.

ابوریحان خوارزمی از ابوفرج زنجانی نقل می کند که عقرب در زنجان یافت نشود مگر در موضعی که موسوم به« مقبرة الطیر». و این نیست مگر از خوبی آب و هوا.

سرب بسیار در آن بعمل آید و معدن زاج نیز در آنجا باشد.

پیاز خوب و درشت و خوش طعم در آن ولایت بعمل آید و آن را برای تحفه به اطراف برند.

بعد از تحریر کتاب آثار البلاد، سلاطین مغول در چمن سلطانیه -  که شش فرسنگی زنجان است – شهری عظیم ساختند و پایتخت سلطنت نمودند .پس از سلاطین مغول، آن شهر خراب و حال از آثار آن شهر باقی است. و گنبدی عظیم که مثل آن، کمتر باشد سلطان محمد خدابنده در شهر سلطانیه ساخته است.

(صفحه 452، آثار البلاد و اخبار العباد)

/ 0 نظر / 13 بازدید