فرجه ودانشجو

امروز اواخر درس تاریخ نگاری این مسئله مطرح شد اصرار برخی از دانشجویان برای تعطیلات بیشتر به بهانه درس خواندن......!وسخن استاد‌که: تاهرزمانی‌دانشگاه‌ هست‌‌‌ما‌هم‌هستیم‌ ..

این‌مباحث‌ ادامه‌داشت‌تا‌‌ساعت‌درس‌تاریخ‌‌اسلام‌ واعلام‌‌خبر‌ازطرف‌‌استاد‌‌مبنی‌براینکه‌تمامی‌کلاسها‌ تا‌١٢خرداد‌‌برگزار‌خواهند‌شد .بعضی‌ها‌از‌اینکه‌‌تیرشون‌به‌سنگ خورده‌‌‌ بود‌‌ دپرس‌‌بودند بعضی‌ها‌هم‌‌‌روی‌حرف‌خودشون‌ بودن‌و دنبال‌‌حامی ...امروز‌بحث‌فرجه در‌همین‌‌دوکلاس‌‌خاتمه‌یافت‌‌‌‌منتظر‌میشینیم‌ببینیم‌‌این‌بار‌نوبت کدام‌کلاس‌خواهد‌بود....

/ 5 نظر / 6 بازدید
نفیسه السادات

شما که خیلی خوش به حالتونه ما باید تا 19 خرداد بریم سر کلاس[ناراحت]

م .حسینی

مهربانم ای خوب ! یاد قلبت باشد,یک نفر هست که چشمش به رهت دوخته بر در مانده و شب و روز دعایش این است, زیر این سقف بلند, هر کجایی هستی , به سلامت باشی و دلت همواره ,محو شادی و تبسم باشد..... /[گل] ممنونممممممممممممممممم[گل]

هادی

[گل]هرگز چشمانت را به خاطر کسی که ارزش دیدن ندارد خیس مکن

ها

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل این 21 گل رابخاطرتعداد سالهای زندگیت بهت تقدیم می کنم هر گل رابه خاطر یک سال از زندگیت