روز مباهله

سال 10 هجرت طایفه بنی الحارث از اشراف نصاری نجران،عده ای را برای ملاقات خدمت رسول صلی الله علیه و آله فرستادند.ایشان چندی  با حضرت مناظره نمودند.

عالم ایشان گفت:یا محمد(ص) چه می گوئی در باب مسیح؟

حضرت فرمو:او بنده و رسول خداست.گفتند که هرگز دیده ای که فرزند بدون پدر به دنیا آید؟

پس این آیه نازل شد:

ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون»

بدرستیکه مثل عیسی نزد خدا مانند مثل آدم است که خدا خلق کرد اورا از خاک پس گفت باش و...

مناظره تمام شد اما ایشان لجاجت در خصومت میکردند بنابراین آیه ای نازل شدکه:

«فمن حاجک فیه من بعد جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله علی الکاذبین»

یعنی پس هرکه مجادله کند با تو در امر عیسی بعد ازآنچه آمده است به سوی تو از علم بینه و برهان پس بگو ای محمد(ص) بیایید بخوانیم پسران خود را و پسران شمارا و زنان خود را و زنان شمارا جانهای خود را و جانهای شما را یعنی آنها را که به منزله جان مایند و آنها که به منزله جان شمایند پس تضرع کنیم و دعاکنیم پس بگردانیم لعنت خدارابر هرکه دروغ گوید از ما وشما

چون این آیه نازل شد قرار کردند که روز دیگر مباهله کنند و نصارا به جاهای خود برگشتند.

 یکی از بزرگان ایشان گفتند اگر محمد(ص) با فرزندان و اهل بیت خود می آید پس بترسید از مباهله واگر با اصحاب و اتباع خود می آید از مباهله با او پروا مکنید

فردا که پیامبر(ص) با حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) و حسنین آمدند و حضرت به دو زانو نشستند برای مباهله،نصاری امتناع کردند گفتند عدم مباهله.

پس به جای مباهله ،مصالحه صورت گرفت با این شرایط که هر سال دو هزار جامه نفیس و هزار مثقال طلا بدهند نصف آنرا در محرم و نصف دیگر را در رجب.

نصاری گفتند اگر محمد(ص)بر حق نمی بود ،چنین جرأت نمی کرد اگر با ما مباهله کند پیش از آنکه سالی بر ما بگذرد یک نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند.

/ 2 نظر / 8 بازدید
رها

فرموده است حضرت صادق هر آنکسی / گریان جدّ ما شده با من برادر است در حج و در عبادت و در سجده‌های شب / گریه کن حسین شریک پیمبر است . . . ایام سوگواری سید الشهدا(ع) بر شما تسلیت باد. التماس دعا یاحسین

رها

امشب به عشاق حسین (ع)، زهرا دهد مزد عزا یک عده را درمان دهد، یک عده بخشش در جزا یک عده را مشهد برد، یک عده را دیدار حج باشد که مزد ما شود، تعجیل در امر فرج حلول ماه ربیع الاول مبارک